İnsan Kaynakları

 

Firmamız,  çalışanlarının gelecekle ilgili endişelerinin olmayacağı  ticari refleksleri gösterecek adımları atabilmektedir.
Çalışanların özgürce düşünebilme ve  yöneticilere direkt ulaşabilme kolaylığı.Bireysel değil ekip olarak çalışma  ortamın sağlanması ve korunması.
Verimli ve Zevkli çalışma ortamlarının  sağlanması  personel politikamızın esasını oluşturmaktadır.

İş başvuru formuna ulaşmak için; Tıklayınız...

 

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Politikası

Tüm işyerlerinde yürürlükteki kanun ve mevzuata uygun olarak çalışmayı, oluşturduğu yönetim sistemi ile sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı hazırlamayı ve yüksek moral sağlanması için gerekli kaynakları temin etmeyi taahhüt etmektedir.

 
Çevre Politikası

TOKGÖZ yönetim ve çalışanları, kapsamda belirtildiği üzere, merkez ve şubelerinde; Kuruluşun çevre yönetim sistemi ve ISO 14001:2004 standartı gereklerine, çevre boyutları ile ilgili uyulması zorunlu kabul edilmiş, ulusal-yerel kanun ve yönetmeliklere, müşteri şartnamelerine uygun çalışmayı, çevre kirliliğini önlemeyi, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı, sürekli gelişimi ve bu konuda hedefler koymayı, çevre politikasını çalışanlarına, tedarikçi ve taşeronlarına iletmeyi, çevre politikası olarak benimsemekte ve taahhüt etmektedir.